Second Opinion

Twijfelt u over de hoogte van de door u te betalen of te ontvangen alimentatie of heeft u geen goed gevoel over de werkwijze van uw huidige belangenbehartiger? Tegen een geringe vergoeding kunt u bij ons een second opinion aanvragen voor een draagkrachtberekening, ouderschapsplan of convenant. Eén van onze specialisten bekijkt en beoordeelt dan met een onafhankelijke blik uw stukken. Uitgesloten van deze regeling zijn door partijen zelf opgestelde stukken of berekeningen. Een second opinion is dus alleen mogelijk wanneer u stukken heeft die door een advocaat zijn opgesteld.

Wanneer u een afspraak maakt voor een second opinion, geeft u daarbij dan uitdrukkelijk aan dat het om een afspraak voor een second opinion-gesprek gaat. Het te beoordelen stuk (convenant, draagkrachtberekening of ouderschapsplan) kunt u op ons kantoor afgeven of naar ons kantoor toesturen, zodat de advocaat die de second opinion zal geven voldoende tijd heeft om het stuk te bestuderen. In het geval van de beoordeling van een draagkrachtberekening moet u ook kopieën van salarisstroken e.d. afgeven of toesturen.

In het second opinion-gesprek legt een advocaat uit wat de geldende normen, wetgeving en jurisprudentie zijn en kijkt samen met u of het te beoordelen stuk daaraan voldoet. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Ook de mogelijke gevolgen en eventuele alternatieven bespreekt de advocaat met u.

 

Heeft u behoefte aan een second opinion? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken.