Onze diensten

Wij geven de voorkeur aan alternatieve oplossingen, zoals mediation of een schikking, boven gerechtelijke procedures. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat een oplossing die voor alle betrokken partijen het minste nadeel oplevert, een langere levensduur heeft en op een groter draagvlak kan rekenen dan een beslissing die van boven af door een rechter is opgelegd.

Maar als het wenselijk en noodzakelijk is, treden wij ook op als vertegenwoordiger van onze cliƫnten in gerechtelijke procedures. Wij willen een zo goed mogelijk resultaat voor onze cliƫnten behalen. Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid kunnen wij u een zo objectief mogelijke inschatting van de haalbaarheid van de zaak bieden.

Wij bieden u de volgende diensten:
Adviseren;
Procederen;
Mediation;
Second opinion;
Bijstand slachtoffers van misdrijven.