Procederen

Wanneer u een gerechtelijke procedure wilt voeren bij de rechtbank, bent u verplicht een advocaat in te schakelen (met uitzondering van de kantonrechter). Volgens de wet mag alleen een advocaat partijen vertegenwoordigen en namens hen stukken bij de rechtbank indienen. Onze advocaten staan graag voor u klaar om u bij te staan in uw rol als eiser / verzoeker of gedaagde / verweerder.

Wilt u dat wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Kennismakingsgesprek
Voordat wij besluiten om uw zaak in behandeling te nemen en een procedure te starten, vindt een kennismakingsgesprek plaats. In een kennismakingsgesprek kunt u geheel vrijblijvend uw juridische problemen aan één van onze advocaten voorleggen. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij brengen hier geen kosten voor in rekening.

Tijdens het gesprek krijgt u alle gelegenheid om uw zaak toe te lichten. Aan de hand van de door u verstrekte informatie probeert de advocaat een inschatting te maken van de haalbaarheid van uw zaak. Als het zeer ingewikkelde kwesties betreft, of als er op dat moment nog (te) weinig informatie is, is dit niet altijd mogelijk.

In het kennismakingsgesprek kijken wij of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of dat u de kosten van de advocaat zelf moet betalen. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Waar moet u rekening mee houden?
– Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar het kennismakingsgesprek;
– Indien blijkt dat de wederpartij een (ex-)cliënt van ons kantoor is, is er sprake van tegenstrijdige belangen. In dat geval zal de advocaat u moeten
doorverwijzen naar een ander advocatenkantoor;
– De advocaat kan nooit garanties geven over de afloop van de zaak. De advocaat kan alleen, afgaande op de informatie die u verstrekt, een inschatting maken.
– Aan het starten van een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden;
– Een gerechtelijke procedure kan soms jaren in beslag nemen.

 

Vervolgtraject
Als de advocaat na het kennismakingsgesprek uw zaak in behandeling neemt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van alle afspraken die in dat gesprek zijn gemaakt.

U wordt door de advocaat altijd volledig op de hoogte gehouden van de voortgang in uw zaak en van belangrijke feiten en ontwikkelingen. Zo ontvangt u van alle inkomende en uitgaande correspondentie en processtukken een afschrift per post of per e-mail. Zo nodig worden de afschriften voorzien van een toelichting. Ook de door uw advocaat op te stellen processtukken worden tijdig, in conceptvorm, ter goedkeuring aan u voorgelegd.

U kunt altijd contact opnemen met het secretariaat voor het maken van een afspraak met de advocaat die uw zaak in behandeling heeft. Onze contactgegevens vindt u hier.