mr B. Sommen

mr B. Sommen is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2006 en is vervolgens als advocaat gaan werken bij een gespecialiseerd arbeidsrecht advocatenkantoor in Eindhoven. In november 2009 heeft hij de overstap gemaakt naar Reinartz Advocaten.

mr B. Sommen is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, het algemeen verbintenissen recht en slachtoffer- en letselzaken. mr Sommen is lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

mr B. Sommen is op het kantoor aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.