Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht en houdt zich bezig met familie-
betrekkingen. Eén van de meest voorkomende onderwerpen uit het personen- en familierecht is de
echtscheiding. Bij een echtscheiding zal veel goed geregeld en vastgelegd moeten worden, zoals bij-
voorbeeld alimentatie, gezag, boedelverdeling, voogdij, omgangsregelingen en erkenning.

Andere onderwerpen, zoals adoptie en geschillen bij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie,
vallen ook onder het personen- en familierecht. Wij staan u graag bij in uw kwestie die valt onder
het personen- en familierecht.

De volgende advocaten zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht:
mr G.E.M.C Reinartz;