Over ons

Wij voldoen als kantoor aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde kwaliteitseisen en worden ook regelmatig gecontroleerd.

Omdat wetgeving steeds in ontwikkeling is en verandert, volgen onze advocaten regelmatig cursussen op de rechtsgebieden waarin zij zijn gespecialiseerd. Ook hierin gaan wij verder dan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten op het gebied van voorschriften over de permanente opleiding. Onze advocaten volgen meer cursussen dan door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt voorgeschreven. Daarnaast houden wij op ons kantoor maandelijks overleg over recente uitspraken van diverse instanties en publicaties op de diverse rechtsgebieden.

Wij doen ons uiterste best om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door uw advocaat wordt bejegend of over de manier waarop onze advocaat uw zaak behartigt. Laat het ons dan weten. In dat geval kunnen wij samen met u bekijken of en hoe wij uw onvrede of uw ongenoegen kunnen wegnemen. Eventueel kunnen uw belangen dan worden behartigd door een collega-advocaat. Indien in onderling overleg met de advocaat toch blijkt dat uw klacht niet kan worden opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de landelijke Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, waar ons kantoor bij is aangesloten. Nadere informatie over de landelijke Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kunnen wij u op verzoek toesturen.

 

_adv