Kosten

Een kennismakingsgesprek bij Reinartz Advocaten is altijd gratis. Tijdens dit kennismakingsgesprek zal de advocaat beoordelen of u, op basis van uw inkomen en vermogen, in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of dat u de kosten van de advocaat zelf moet betalen.

U dient er te allen tijden rekening mee te houden dat u naast de kosten van uw advocaat mogelijk nog andere kosten zult moeten betalen, zoals kosten die de advocaat maakt voor de inschakeling van derden (bijvoorbeeld deurwaarders), griffierecht (te betalen aan het gerecht waar geprocedeerd wordt), kosten voor door de advocaat op te vragen uittreksels, kosten voor publicaties, enzovoorts. Wij kunnen dus nooit vooraf exact opgeven wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Indien er in uw zaak geprocedeerd wordt en de rechter u in het ongelijk stelt, dan moet u er bovendien rekening mee houden dat u in de kosten van de wederpartij wordt veroordeeld. Dat wil zeggen dat u in dat geval niet alleen uw eigen kosten, maar ook de kosten van de wederpartij moet betalen. De rechter begroot hoe hoog die kosten zijn. Zo’n door de rechter uitgesproken kostenveroordeling is meestal veel lager dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien het gerecht u in het gelijk stelt en de wederpartij veroordeelt in de kosten, moet u er dus mee rekening houden dat u niet alle kosten die u heeft gemaakt ook daadwerkelijk van de wederpartij vergoed krijgt.

Wanneer u gaat procederen over een relatief laag bedrag dient u zich dat terdege te realiseren om na afloop teleurstellingen te voorkomen.

Wij hanteren de volgende prijzen voor onze diensten:

Schermafdruk 2014-10-21 16.22.55