Kosten zelf betalen

Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand betekent dat voor u dat u de kosten van de
advocaat zelf moet betalen. Indien uw zaak spoedeisend of ingewikkeld is, kan de advocaat in overleg met u een hoger
uurtarief afspreken.

In het geval dat u de advocaatkosten zelf moet betalen, ontvangt u maandelijks een declaratie van de voor u verrichte
werkzaamheden. U ontvangt bij de declaratie een gespecificeerd overzicht van de door de advocaat aan uw zaak bestede
tijd en verrichte werkzaamheden.