Huurrecht

Het huurrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. De definitie van een huurovereenkomst
volgens de wet is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere
partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich
verbindt tot een tegenprestatie (art. 7:201 B.W.). Huurcontracten kunnen worden afgesloten bij bij-
voorbeeld de huur van woningen, bedrijfsruimten en auto’s.

mr Y.J.K. van Nunen is gespecialiseerd in het huurrecht.