Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en van uw vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het lopende jaar, het zogenoemde “peiljaar”. Via uw sofinummer worden gegevens met betrekking tot uw inkomen en uw vermogen door de Belastingdienst aan de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, betaalt u een door de overheid vastgestelde eigen bijdrage, waarbij een hoger inkomen gelijkstaat aan een hogere eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Waar moet u op letten bij gesubsidieerde bijstand?

– U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingsvrije vermogen. Met andere woorden: betaalt u belasting in box 3 dan wordt uw aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.

– Als uw inkomen en/of vermogen in het lopende jaar (veel) lager is dan in het peiljaar kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om het peiljaar te verleggen.

– Na afloop van de verleende rechtsbijstand kijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat het financiĆ«le resultaat (de opbrengst) van uw zaak is geweest. Is de opbrengst van uw zaak meer dan 50% van het voor u geldende heffingsvrije vermogen, dan wordt de toevoeging alsnog met terugwerkende kracht ingetrokken. U moet dan alle kosten van de advocaat zelf betalen.

– Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig heeft, dan gelden daar