Fiscaalrecht

Bij fiscaal recht gaat het om de heffing en invordering van belastingen. In het fiscaal recht zijn bij-
voorbeeld betalingstermijnen geregeld die gelden voor de verschillende belastingaanslagen en de
dwangmiddelen die de ontvanger van de belastingen kan toepassen, zoals beslag laten leggen op
het salaris of de bezittingen van een belastingschuldige of derden aansprakelijk stellen voor een
belastingsschuld. Wij helpen u graag in uw geschil met de fiscus.