Consumenten- / verbintenissenrecht

Het consumentenrecht en verbintenissenrecht zijn onderdeel van het burgerlijk recht. Bij het sluiten
van een overeenkomst met een professionele partij is een consument de ‘zwakkere partij’. Het consu-
mentenrecht regelt de bescherming van de burger bij het sluiten van een overeenkomst tussen een
consument en een professionele partij. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om consumentenkoop of
contractrecht.

Bij algemeen verbintenissenrecht gaat het om verbintenissen die voortvloeien uit de
wet of overeenkomsten die zijn gesloten tussen partijen. Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn
koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

De volgende advocaten zijn gespecialiseerd in het consumentenrecht/verbintenissenrecht:
mr. G.E.M.C. Reinartz;
mr Y.J.K. van Nunen.