Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten,
zoals het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Ook bij de afwijzing van een
aanvraag voor een uitkering (WWB / WIA / ZW / WW) dient de overheid zich aan bepaalde regels te
houden. De Algemene Wet Bestuursrecht bevat de belangrijkste regels van het bestuursrecht. Het kan
verder soms voorkomen dat de gemeente geen omgevingsvergunning verleent omdat dit met het geldende
bestemmingsplan in strijd is. Overheden, bedrijven en particulieren liggen regelmatig met elkaar
overhoop op het gebied van ruimtelijke ordening. Spanningsvelden kunnen ontstaan en dientengevolge
zijn juridische procedures niet altijd te voorkomen. Wij staan u graag bij in juridische kwesties
omtrent het (ruimtelijk) bestuursrecht.

mr Y.J.K. van Nunen is gespecialiseerd in het bestuursrecht.