Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is onderdeel van het sociaal recht en regelt de verhouding tussen een werkgever
en een werknemer. Wij kunnen u bijstaan in juridische aangelegenheden zoals bijvoorbeeld ontslag,
ontbinding van een contract of beƫindiging van een contract met wederzijds goedvinden en ontslag.
Tevens kunnen wij u arbeidsrechtelijke adviezen verlenen.