Adviseren

Onze advocaten staan graag voor u klaar wanneer u advies nodig heeft over een juridische aangelegenheid. Wij zijn van mening dat adviseren een samenwerkingsrelatie betreft tussen de cliënt en de advocaat, waarbij beiden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Om tot een productieve samenwerkingsrelatie te komen, is het belangrijk om zowel te luisteren naar het verhaal van de cliënt, als naar de juridische benadering van de advocaat. Deze zaken zullen waar nodig tegen elkaar moeten worden afgewogen. De rol van de advocaat hierin is om een zo objectief mogelijke inschatting van de haalbaarheid te bieden, waarin de standpunten van de cliënt uiteraard centraal staan.

Onze advocaten staan graag voor u klaar wanneer u juridisch advies nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat er een goede band ontstaat tussen u en de advocaat. Daarvoor is het nodig dat de advocaat goed luistert naar uw verhaal en dat u alle nodige informatie aandraagt. De advocaat zal dan een inschatting maken van de haalbaarheid van de zaak.

Heeft u juridisch advies nodig? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Kennismakingsgesprek
In een kennismakingsgesprek kunt u geheel vrijblijvend uw juridische problemen aan één van onze advocaten voorleggen. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Tijdens het gesprek krijgt u alle gelegenheid om uw zaak toe te lichten. Aan de hand van de door u verstrekte informatie probeert de advocaat een inschatting te maken van de haalbaarheid van uw zaak. De advocaat adviseert u over de voorgelegde kwestie en zal desgewenst juridische bijstand verlenen. Samen met u kunnen we dan besluiten of we overgaan tot bemiddeling of dat we een gerechtelijke procedure opstarten.

 

Waar moet u rekening mee houden?
– Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar het kennismakingsgesprek;
– Indien blijkt dat de wederpartij een (ex-)cliënt van ons kantoor, is er sprake van tegenstrijdige belangen. In dat geval zal de advocaat u moeten doorverwijzen
naar een ander advocatenkantoor;
– De advocaat kan nooit garanties geven over de afloop van de zaak. De advocaat kan alleen, afgaande op de informatie die u verstrekt, een inschatting maken.