• Welkom bij Reinartz Advocaten.

  Welkom bij Reinartz Advocaten.

Welkom bij Reinartz advocaten

Reinartz Advocaten is een laagdrempelig advocatenkantoor met een informele sfeer. Het kantoor bestaat sinds 1987 en is sinds 1 februari 2014 gevestigd aan de Kloosterdreef in Eindhoven.

U kunt als particulier of onderneming bij ons terecht voor betaalbare rechtshulp. Wij werken zowel op basis van gesubsidieerde rechtshulp als op basis van een concurrerend uurtarief. U kunt bij ons terecht voor advies, bemiddeling, een second opinion, het voeren van procedures of voor rechtsbijstand als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf.

Het kantoor is op werkdagen geopend van
09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Tijdens deze tijden kunt u stukken afgeven of een afspraak maken.

Onze diensten

 1. 1
  Adviseren

  Onze advocaten staan graag voor u klaar wanneer u advies nodig heeft over een juridische aangelegenheid. Wij zijn van mening dat adviseren een samenwerkingsrelatie betreft tussen de cliënt en de advocaat, waarbij beiden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Om tot een productieve samenwerkingsrelatie te komen, is het belangrijk om zowel te luisteren naar het verhaal van de cliënt, als naar de juridische benadering van de advocaat. Deze zaken zullen waar nodig tegen elkaar moeten worden afgewogen. De rol van de advocaat hierin is om een zo objectief mogelijke inschatting van de haalbaarheid te bieden, waarin de standpunten van de cliënt uiteraard centraal staan. Lees meer

 2. 2
  Procederen

  Wanneer u een gerechtelijke procedure wilt voeren bij de rechtbank, bent u verplicht een advocaat in te schakelen (met uitzondering van de sector kanton). Volgens de wet is alleen een advocaat bevoegd partijen te vertegenwoordigen en namens hen stukken in te dienen. Onze advocaten staan graag voor u klaar om u bij te staan in uw rol als verzoeker of verweerder. Lees meer

 3. 3
  Bemiddelen

  Bij conflictbemiddeling of mediation wordt geprobeerd om tussen twee of meer personen die een geschil hebben met elkaar tot een oplossing te komen. Bemiddeling kan vooral nuttig zijn wanneer er sprake is van verstoorde communicatie. Door de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen kan door rechtstreekse onderhandeling met behulp van een onafhankelijke derde gezocht worden naar een werkbare oplossing. Onze mediators staan graag voor u klaar om op te treden als bemiddelaar in uw conflict. Lees meer

 4. 4
  Second opinion

  Twijfelt u over de hoogte van de door u te betalen of te ontvangen allimentatie of heeft u geen goed gevoel over de werkwijze van uw huidige belangenbehartiger? Tegen een geringe vergoeding kunt u bij ons een second opinion aanvragen voor een draagkrachtberekening, ouderschapsplan of convenant. Eén van onze specialisten zal dan met een onafhankelijke blik uw stukken bekijken en beoordelen. Uitgesloten van deze regeling zijn door partijen zelf opgestelde stukken of berekeningen. Het aanbod voor het geven van een second opinion heeft slechts betrekking op stukken die door een advocaat zijn opgesteld.
  Lees meer

 5. 5
  Bijstand slachtoffers van misdrijven

  Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft u behoefte aan bijstand van een advocaat? Wij staan graag voor u klaar. Lees meer